Innkalling til årsmøte

Postet av IF Pors - Håndball den 1. Mar 2016

Til medlemmene i Pors Håndball

Innkalling til årsmøte i Pors Håndball

Styret innkaller herved til årsmøte i Pors Håndball.

Årsmøtet avholdes den 16. mars 18:00 på Pors Klubbhus.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars 2016 til sondre.lindgren@megaflis.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.porshandball.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.