Mandag 18. mars klokken 18.00 kalles medlemmer i Pors Håndball inn til ordinært årsmøte på Pors Klubbhus, i Lillesalen.

Agenda for årsmøte:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
5. Behandle regnskap for 2018
6. Behandle årsberetninger 2018
7. Behandle innkomne saker
8. Vedta budsjett 2019
9. Valg

Saker som ønskes behandlet under punkt 7, må være styret i hende snarest.

Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter vil bli publisert på klubbens nettsider senest 11. mars 2019.

Stemmeberettigede på årsmøte er alle medlemmer av Pors Håndball som har fylt 15 år, og har betalt
medlemskontingent i 2018.

Vel møtt

Styret i Pors Håndball

Pors Håndball inviterer til SHOWKAMP
Klikk for Facebook-linkVestsidahallen den 23.februar Kampstart 16.00

Helsprø Klubbdager på G-Sport Behakvartalet

En gyllen mulighet til og oppdatere utstyrsboden til alle store og små blå med gode priser på alt klubbtøy!

Partnere

Partnere

Partnere

Partnere

Partnere

Levert avIdrettenOnline